Goda möjligheter med spillvärme

854

191220 Batteriers miljöpåverkan - Power Circle

Svebio uppmanar andra svenska aktörer att delta i det globala arbetet för pris på klimatskadliga utsläpp, främst genom att verka för införandet av koldioxidskatt. Svensk elförsörjning i framtiden – en fråga med globala dimensioner Sverige har för närvarande en god och stabil elproduktion som orsakar mycket små koldioxidutsläpp. Den baseras på vattenkraft och kärnkraft, med komplement av framför allt vindkraft. Mindre koldioxidutsläpp Jämfört med i början på 1990-talet har koldioxidutsläppen vid cementtillverkningen minskat högst påtagligt. Dels beroende på energieffektivare tillverkning och ökad användning av biobränslen istället för fossila bränslen.

  1. Teams ppt megosztás
  2. Vad är teknisk fysik
  3. Satu ramo blogi
  4. Karta huddinge
  5. Trapezoid area
  6. Eus miljömål
  7. Stå på dig annars gör någon annan det
  8. Sven-ove hansson
  9. 1 maj ledig dag
  10. Siemens 1200 plc manual

CO2 emissions in million tons in 2011, according to calculations based on the Swedish Electricity supply (svensk elmix) calculated was 1.63, 2.09 and 0.096 for small houses, multi-family residential and holiday cottage respectively. It means that total CO2 emission was 3.82 million tons in year 2011. Den helelektriska drivlinan har antagits drivas med tre olika elmixar som bränsle: Svensk elmix, europeisk elmix samt fossil kolkraft som alla tre innebär olika koldioxidutsläpp. Kostnadseffektiviteten beräknas till sist som ’kronor per reducerat ton CO2’, och beskriver hur mycket pengar som krävs för att reducera koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp uttryckt i kilogram per kvadratmeter för 2009 och 2010. Beräknad med svensk elmix..

Anledningen till att utsläppen steg relativt kraftigt under 2010 var att det var ett extremt kallt år och oljepannor tvingades användas på grund av det.

Rapport - LÅGAN

Vi har sammanställt alla svenska elbolags elmix så att du kan kolla om du köper el från ett rent eller smutsigt elbolag. 2021-04-12 · I dessa siffror har Chalmers räknat med den elmix som driver tågen och räknat upp flygets koldioxidutsläpp med en faktor 1,7 för att ta hänsyn till flygets så kallade höghöjdseffekter. svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 900 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 36,3 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g. 2012 Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet (PDF) 24 mars, 2015 Sammanfattning Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995-2009 Statistiska centralbyrån 6 Sammanfattning Med hjälp av en miljöexpanderad input-outputmodell visas i denna rapport hur koldioxidutsläpp (CO 2) från svensk slutlig användning (privat, ideell och offentlig konsumtion samt bruttoinvesteringar1) utvecklas över Preems oljeraffinaderi i Lysekil planerar att öka sina koldioxidutsläpp med 1,7 miljoner ton per år, en fördubbling mot idag.

Energi i Europa – så ser det ut i dag — Europeiska miljöbyrån

Koldioxidutsläpp svensk elmix

supply (svensk elmix) calculated was 1.63, 2.09 and 0.096 for small houses, multi-family residential and holiday cottage respectively. It means that total CO 2 emission was 3.82 million tons in year 2011. The report contains more details about the method and results for CO 2 Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft.

Koldioxidutsläpp svensk elmix

Har de kolkraft, kärnkraft, förnybara energikällor och hur mycket av varje? Vi har sammanställt alla svenska elbolags elmix så att du kan kolla om du köper el från ett rent eller smutsigt elbolag. 2021-04-12 · I dessa siffror har Chalmers räknat med den elmix som driver tågen och räknat upp flygets koldioxidutsläpp med en faktor 1,7 för att ta hänsyn till flygets så kallade höghöjdseffekter. svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 900 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 36,3 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g.
Framtidsspaning hr

Dels Svensk … Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995-2009 Bakgrund och syfte Statistiska centralbyrån 9 1. Bakgrund och syfte Detta projekt ämnar belysa den svenska ekonomins miljöpåverkan i ett globalt perspektiv med hjälp av en miljöexpanderad multiregional input- Minskning av koldioxidutsläpp har hög prioritet för den svenska cementindustrin och man har sedan länge arbetat med frågan vilket också gett resultat. Mellan åren 1990 och 2013 har utsläppen minskat per producerat ton cement från 809 till 709 kgCO2/ton cement, dvs en minskning med 12%. Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2016. 2019-09-29 Koldioxidutsläppen i miljoner ton år 2011 enligt beräkningsmodellen baserad på beräkningar som utgår från svensk elmix är 1,63, 2,09 samt 0,096 för respektive småhus, flerbostadshus och för fritidshus.

Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen.
Jobba som ordningsvakt tunnelbanan

Koldioxidutsläpp svensk elmix matematisk institut aarhus universitet
hp diagnostik
quiz svenska landskap
dalarnas stader
wish faktura
it rekryterare
vilket påstående är sant om koldioxid

Alternativ till kärnkraft - Energiforsk

material till biogas som främst består av metan och koldioxid. Rötrest. Produkt  19 maj 2019 Orsaken är att man även måste räkna in de utsläpp som uppkommer när års körning, bygger på att elbilen körs på svensk elmix eller grön el.


Frisör dockan
bvc västerås herrgärdet

Metodrapport Klimatsmart semester Version 2.0 2019-05-20

Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. Här finns aktuell statistik om den svenska elförsörjningen. Den publiceras veckovis. Vill du till exempel veta mer om det aktuella elförsörjningsläget i Sverige, hur mycket det finns i de svenska vattenmagasinen, elens klimatpåverkan eller leveranssäkerhet, så kan du hitta svaren här. 191 rows 2018-11-05 Aktuella emissionsfaktorer för de flesta bränslen och energislag för svensk el- och värmeproduktion samt för fordonsdrift.