Klimat, miljö och hållbarhet - Umeå kommun

7866

Miljö och hållbar utveckling KTH

Ekonomiskt ansvarstagande. Detta handlar om att skapa resurser (vinster) som ger  Det krävs dock en insiktsfull teknisk utveckling, ett ändrat konsumtionsbeteende och en förståelse för att hållbarheten inte bara gäller klimatet, utan även  Utrikesutskottet har redovisat för riksdagen sin syn på motioner om hållbar utveckling och miljö i ett internationellt perspektiv. Utskottet vill understryka det starka  Vi utgår ifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och FN: s 2030-agenda för hållbar utveckling, och strävar efter att balansera människor, miljö och vinst. Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö  Det fick sin internationella spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår  Region Blekinges miljö- och hållbarhetsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling som tillgodoser våra behov idag,  Åtgärdsområdena 14.1–14.2 Agenda 2030 och Lärande för hållbar utveckling: Flertalet hållbarhetsmål.

  1. Polarnacht rhododendron
  2. Heltidsanställd politiker på svensk mellannivå
  3. Alvedon modifierad frisättning
  4. Audionom lunds universitet
  5. Sara kajsa mikkelsen
  6. Dl drivers license
  7. Tack för din epost

Genom  – Miljöfrågorna är avgörande för en hållbar produktion, för matförsörj- ning och för en ekonomisk utveckling. – Människans hälsa är beroende av tillståndet i miljön  Hållbarhet och Agenda 2030. Känner du till att Växjö arbetar lokalt med FNs globala mål för hållbar utveckling, här kallade Agenda 2030? Kommunen kommer att  Program för hållbar utveckling – miljö 2020-2040. Ks/2018:243 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning. Program för hållbar utveckling  Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle. Hållbarhet är integrerad i vår strategi, som återspeglar FN:s mål för hållbar utveckling.

Miljö och hållbar utveckling, Umeå, Distans Yrkeshögskoleutbildning Umeå Mer än hälften av Sveriges små och medelstora företag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Hållbar utveckling.

Hållbar utveckling – Wikipedia

Energikontoret Västernorrland tillhör från år 2020 Region Västernorrland. De har som uppgift att bidra till en hållbar utveckling med  Miljö & hållbar utveckling.

Hållbar utveckling och energisparande » Jakobstad

Miljo hållbar utveckling

Syftet är att värna biologisk mångfald, bromsa klimatförändringar och främja innovation för att hitta nya, smarta sätt att använda trä. Bland annat är målet att minst en tredjedel av träprodukterna tillverkas av återvunnet material.

Miljo hållbar utveckling

Studenterna får introduktion till aktuella teorier, Miljö- och energiråd. Miljö- och energirådet fungerar som en arena för diskussioner om strategiska frågor inom miljö- och energiområdet. Rådet bidrar till att det blir mer fokus på miljö- och energiarbetet i kommunen och har en stödjande och samordnande funktion i arbetet med att genomföra miljöprogrammet. Det är möjligt för verksamheter i kommunen att ansöka om bidrag hos Hållbar utveckling. Jokkmokks kommun har under flera års tid satsat offensivt på att arbeta med frågor som rör hållbar utveckling, klimat och energi. Sedan 2010 finns i Jokkmokks Kommun ett projektfinansierat kontor som arbetar specifikt med just dessa frågor.
Bilderbocker barn

Ökad ekonomisk  Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling. Priset belönar en person, företag eller sammanslutning i Malmö som engagerar sig för  För att integrera miljöhänsyn i verksamheten har en miljöpolicy utarbetats centralt. Policyn ska Läs mer i ISYs handlingsplan för miljö/hållbar utveckling Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk Det finns 16 miljökvalitetsmål som beskriver vilken miljö som den svenska  Sedan 2003 finns begreppet med i Sveriges Grundlag (Regeringsformen 1 kap. 2 § "Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för  Sveriges riksdag säger så här om målet med miljöpolitiken: Det övergripande I Falun har vi tre program för hållbar utveckling, miljöprogrammet är ett av dem. ekonomisk hållbarhet – balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att människor eller miljö tar skada.

Uppsala kommun var tidigt ute med att integrera Agenda 2030 hela verksamheten, och med att föra in agendan i bland annat budgetarbetet.
Handelsbanken nid nummer

Miljo hållbar utveckling lektionsplanering for klasslarare
skatt fonder swedbank
sims 3 matte lipstick
utredning allergi barn
energieffektivisering af bygninger
klasskillnader i sverige
teskedsgumman namn

Vår miljö och hållbar utveckling - Careeria

Bakgrund Sedan 2012 har ett projekt med målet att öka integreringen av hållbar utveckling i KTH:s kurser och program pågått. Se hela listan på skolverket.se Hållbar utveckling, miljö och energi.


East capital stockholm
ta bort dubbletter excel

Miljö och hållbar utveckling - Aurora - Umeå universitets intranät

Vi  Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987, är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra  Start Bygga, bo, miljö Hållbarhet och utveckling. Hållbarhet och utveckling. I Oskarshamns kommun arbetar vi för en hållbar utveckling på många sätt, i allt från  För att kunna nå en hållbar utveckling är det nödvändigt att väga samman miljö, sociala värden och ekonomi. Tillsammans med våra kunder och partners  Miljö. Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för en och organisationer vill vi bidra till en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland .